งานโภชนาการ
งานโภชนาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร 

enlightenedระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=50885