ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เซปักตะกร้อ
แผนการฝึกซ้อมชาย
กำลังดำเนินการ..
แผนการฝึกซ้อมทีมหญิง
โปรแกรมฝึกรายสัปดาห์ระหว่างเดินกุมภาพันธ์ - มีนาคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
โปรแกรมการแข่งขัน
รายงานผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดแพร่
ทีมชาย
1. เหรียญทอง ประเภททีมเดี่ยวชาย
2. เหรียญเงิน  ประเภททีมชุด
3. เหรียญทองแดง ประเภทตะกร้อคู่

ทีมหญิง
- เหรียญทองแดงทีมชุดคร้าบบบบบบ
VDO การแข่งขัน

ตำแหน่งหลัง
นางสาวอรนุช  ดีโม้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน้าขวา
นางสาววิพาภรณ์  พงษ์สิทธิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน้าซ้าย
นางสาวศิริผล  ชัยสิทธิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดแพร่)ปฏิทินแข่งขันปี 2556
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.75 KB