ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ส.อ.พฤฒิรัตน์ เชื้อเกตุ (น้อย (หัวกูด))
ปีที่จบ : 2549 ม.3   รุ่น : ไม่ทราบรุ่น
อีเมล์ : noy2534chuaket@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕
ตำแหน่ง : ผบ.ชุดปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ฉก.ทพ.๔๕ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2559,11:44 น.   หมายเลขไอพี : 1.4.159.85


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล