สกู๊ป ร.ร.กีฬาอุบลพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สกู๊ป ร.ร.กีฬาอุบลพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 43 " กันเกราเกมส์ "