ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ลักษณะของตราสัญลักษณ์ เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ หัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรี สัดส่วน ๔:๓) ที่มีพื้นสีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ที่ส่วนบน และชื่อโรงเรียนอยู่ที่ส่วนล่างของขอบสีเหลืองทองและมีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อโรงเรียน