รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วรรณภา​ สายป้อง (วรรณ)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 20
อีเมล์ : Kanthitha131138@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท​ จีเอฟพีที​ นิชิเร​ (ประเทศไทย)​จำกัด
ตำแหน่ง : Qa
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 77.ม.4​ต.ห้างสูง​ อ.หนองใหญ่.จ.ชลบุรี​ 20190

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ก.ค. 2563,20:23 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.94.60


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล