รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
415/61 ถ.ชยางกูร   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045-315846 เบอร์แฟกส์ 045-311017


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :