ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
9/8/59 เวลา 08.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และพระองค์ท่านถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร และเป็นแม่ของแผ่นดิน อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้ที่เสียสละดูแลเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ สร้างความรัก ความอบอุ่นระหว่างคนในครอบครัว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงจินตลีลา แม่ของแผ่นดิน พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ตัวอย่าง ตัวแทนลูกกล่าวแสดงความรู้สึกต่อแม่ การแสดงของคณะกรรมการสภานักเรียนการมอบดอกมะลิให้แก่แม่ และพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่
โดยในปีนี้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้น ในวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงอาหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

////////////////////////////

ธนวรรธนฆ์ : ถ่ายภาพ

นที โสภา (บิ๊กซู) : ทีมข่าวโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี : รายงาน : 9/08/59 : เวลา 12.59 น.

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2559,11:22   อ่าน 1454 ครั้ง