ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
17-2-61 สอบวัดความรู้ด้านวิชาการนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนกีฬาอุบล
17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สอบวัดความรู้ด้านวิชาการของนักเรียนที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางรัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดความรู้ด้านวิชาการโดยพร้อมเพรียงกันและในเวลา 12.30 น. คณาจารย์นำนักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ในวันนี้ขึ้นรถบัสของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นหลังจากเสร็จการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลแล้ว คณาจารย์ได้นำนักเรียนเดินทางกลับมาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและแยกย้ายกันกับที่พักโดยสวัสดิภาพ

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,23:22   อ่าน 10 ครั้ง