ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
26-2-61 ประมวลภาพสอบปลายภาค
26-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสอบปลายภาคนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,00:17   อ่าน 12 ครั้ง