ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
“ขอนแก่นเกมส์”
 
(30/07/62) เวลา 18.30 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลํายวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาล โรงเรียนกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกีฬาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ มาเลเซียย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน รวมจำนวน 49 โรงเรียนกีฬาที่ส่งนักกีฬาและผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 9,000 คน ชิงชัยแสดงความสามารถทักษะด้านกีฬาใน 21 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “Friendship Beyond Frontier มิตรภาพไร้พรมแดน” สำหรับสัตว์นำโชคของการแข่งขันครั้งนี้ คือ น้องแคน กับ พี่คูน (ไดโนเสาร์) สำหรับวันนี้โรงเรียนกีฬาอุบลฯ มี 3 ชนิดกีฬาที่แข่งขันคือ เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น และคาราเต้โด ทำผลงานได้ดีคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทองแรกได้จาก นายอุดมทรัพย์ สาระพันธ์ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. เหรียญเงินได้จาก อัจฉริยา รักดอนตาล ในประเภทต่อสู้หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง ได้จาก นายสุกฤษฏิ์ คำภูเรือง ในประเภทท่ารำบุคคลชาย นายธีรวัฒน์ โกยะนะ อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 63 กก. และนายอภิสิทธิ์ โพธิ ในประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 18 ปี น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. และในวันที่ 31 ก.ค.62 มีแข่งขัน 3 กีฬา คือเซปักตะกร้อ คาราเต้โด มวยสากลสมัครเล่น และมวยปล้ำ
(30/07/62) เวลา 18.30 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลํายวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาล โรงเรียนกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกีฬาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ มาเลเซียย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน รวมจำนวน 49 โรงเรียนกีฬาที่ส่งนักกีฬาและผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 9,000 คน ชิงชัยแสดงความสามารถทักษะด้านกีฬาใน 21 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “Friendship Beyond Frontier มิตรภาพไร้พรมแดน” สำหรับสัตว์นำโชคของการแข่งขันครั้งนี้ คือ น้องแคน กับ พี่คูน (ไดโนเสาร์) สำหรับวันนี้โรงเรียนกีฬาอุบลฯ มี 3 ชนิดกีฬาที่แข่งขันคือ เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น และคาราเต้โด ทำผลงานได้ดีคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทองแรกได้จาก นายอุดมทรัพย์ สาระพันธ์ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. เหรียญเงินได้จาก อัจฉริยา รักดอนตาล ในประเภทต่อสู้หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง ได้จาก นายสุกฤษฏิ์ คำภูเรือง ในประเภทท่ารำบุคคลชาย นายธีรวัฒน์ โกยะนะ อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 63 กก. และนายอภิสิทธิ์ โพธิ ในประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 18 ปี น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. และในวันที่ 31 ก.ค.62 มีแข่งขัน 3 กีฬา คือเซปักตะกร้อ คาราเต้โด มวยสากลสมัครเล่น และมวยปล้ำrfdf (30/07/62) เวลา 18.30 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลํายวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาล โรงเรียนกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกีฬาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ มาเลเซียย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน รวมจำนวน 49 โรงเรียนกีฬาที่ส่งนักกีฬาและผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 9,000 คน ชิงชัยแสดงความสามารถทักษะด้านกีฬาใน 21 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “Friendship Beyond Frontier มิตรภาพไร้พรมแดน” สำหรับสัตว์นำโชคของการแข่งขันครั้งนี้ คือ น้องแคน กับ พี่คูน (ไดโนเสาร์) สำหรับวันนี้โรงเรียนกีฬาอุบลฯ มี 3 ชนิดกีฬาที่แข่งขันคือ เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น และคาราเต้โด ทำผลงานได้ดีคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทองแรกได้จาก นายอุดมทรัพย์ สาระพันธ์ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. เหรียญเงินได้จาก อัจฉริยา รักดอนตาล ในประเภทต่อสู้หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง ได้จาก นายสุกฤษฏิ์ คำภูเรือง ในประเภทท่ารำบุคคลชาย นายธีรวัฒน์ โกยะนะ อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 63 กก. และนายอภิสิทธิ์ โพธิ ในประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 18 ปี น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. และในวันที่ 31 ก.ค.62 มีแข่งขัน 3 กีฬา คือเซปักตะกร้อ คาราเต้โด มวยสากลสมัครเล่น และมวยปล้ำ
(30/07/62) เวลา 18.30 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลํายวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาล โรงเรียนกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกีฬาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ มาเลเซียย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน รวมจำนวน 49 โรงเรียนกีฬาที่ส่งนักกีฬาและผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 9,000 คน ชิงชัยแสดงความสามารถทักษะด้านกีฬาใน 21 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “Friendship Beyond Frontier มิตรภาพไร้พรมแดน” สำหรับสัตว์นำโชคของการแข่งขันครั้งนี้ คือ น้องแคน กับ พี่คูน (ไดโนเสาร์) สำหรับวันนี้โรงเรียนกีฬาอุบลฯ มี 3 ชนิดกีฬาที่แข่งขันคือ เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น และคาราเต้โด ทำผลงานได้ดีคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทองแรกได้จาก นายอุดมทรัพย์ สาระพันธ์ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. เหรียญเงินได้จาก อัจฉริยา รักดอนตาล ในประเภทต่อสู้หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง ได้จาก นายสุกฤษฏิ์ คำภูเรือง ในประเภทท่ารำบุคคลชาย นายธีรวัฒน์ โกยะนะ อายุไม่เกิน 16 ปี น้ำหนักไม่เกิน 63 กก. และนายอภิสิทธิ์ โพธิ ในประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุไม่เกิน 18 ปี น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. และในวันที่ 31 ก.ค.62 มีแข่งขัน 3 กีฬา คือเซปักตะกร้อ คาราเต้โด มวยสากลสมัครเล่น และมวยปล้ำ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,07:18   อ่าน 603 ครั้ง