ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่่ 12 ตุลาคม 2562 
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น 
โดย ท่านสุรพล สายพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ได้พบปะผู้ปกครองและชี้แจงนโยบายของโรงเรียน ผู้บริหาร 4 ฝ่าย ผู้ฝึกสอน ฝ่ายสนับสนุน ครูผู้สอนวิชาพื้นฐาน พบปะผู้ปกครอง และครูประจำชั้น พบปะผู้ปกครอง พูดถึงเรื่อง การทำสัญญาทุนนักเรียน และสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬา ในเวลา 12:00 น ผู้ปกครอง รับนักเรียนกลับบ้านและพักผ่อนตามอัธยาศัย.
ลงทะเบียนผู้ปกครอง นักเรียน 1
ลงทะเบียนผู้ปกครอง นักเรียน 2
ลงทะเบียนผู้ปกครอง นักเรียน 3
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ท่านสุรพล สายพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2
ท่านสุรพล สายพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2
บุคลากรและครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะผู้ปกครองและชี้แจงนโยบายของโรงเรียน
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรีผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะผู้ปกครองและชี้แจงนโยบายของโรงเรียน
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรีผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะผู้ปกครองและชี้แจงนโยบายของโรงเรียน
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรีผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะผู้ปกครองและชี้แจงนโยบายของโรงเรียน
บุคลากรและครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2562,16:17   อ่าน 304 ครั้ง