ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมข้าราชการครู
ได้ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการครู
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการครู
นายสถาพร พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และนายศุภวุฒิ ณะวันทา โค๊ชกีฑา
นายสถาพร พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
สิบเอกบทชาย พ้นยาก ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
บุคลากร ครู โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมในพิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมในพิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมในพิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร ครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2562,17:09   อ่าน 185 ครั้ง