ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562
     ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ดังนี้
เวลา 06.00 - 07.00        ร่วมพิธี ตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
เวลา 09.00                    วางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า)
และ เวลา18.00 - 19.30  จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า)
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
ข้าราชการ บุคลากร ครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
ข้าราชการ บุคลากร ครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
ข้าราชการ บุคลากร ครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ทุ่งศรีเมือง
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า)
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า)
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า)
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า)
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า)
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2562,17:59   อ่าน 405 ครั้ง