ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและด้านวิชาการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและด้านวิชาการ
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลาชธานี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เวลา 09.00 - 10.00    - ลงทะเบียน
เวลา 10.00 - 10.29    - การแสดงกีฬาคาราเต้โด
เวลา 10.29
  • กล่าวต้อนรับ/แนะนำแขกผู้มีเกียรติ ( โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนคครราชสีมาสงเคราะห์ 2)
  • กล่าววัตถุประสงค์และความร่วมมือด้านวิชาการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและด้านวิชาการ
  • แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลง
  • ดร.ศุภกิจ  จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดี ในการลงนามข้อตกลงและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ
  • นายธนกฤษ  คงเหล็กดี ผู้อำรวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนคครราชสีมาสงเคราะห์ 2) กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
  • ถ่ายภาพร่วมกัน
  • ชมนิทรรศการ

ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามข้อตกลงและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
การแสดงกีฬาคาราเต้โด ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
การแสดงกีฬาคาราเต้โด ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามข้อตกลงและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามข้อตกลงและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามข้อตกลงและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามข้อตกลงและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดี ในการลงนามข้อตกลงและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามข้อตกลงและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
นายธนกฤษ คงเหล็กดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนคครราชสีมาสงเคราะห์ 2) กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อกีฬาโรงเรียน ให้ นายธนกฤษ คงเหล็กดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายภาพรวมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,16:19   อ่าน 166 ครั้ง