ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันครู ครั้งที่ 64 พุทธศักราช 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมบุคลากร ครู ผู้ฝึกสอน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน วันครู ครั้งที่ 64 พุทธศักราช 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย"
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,16:05   อ่าน 294 ครั้ง