ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ประชุมทางไกล) เรื่องแนวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 2 และ 4 มิถุนายน ที่ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายสวิง หน่อแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการสอน กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฎิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ประชุมทางไกล) เรื่องแนวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นในวันที่ 2 และวันที่ 4 มิถุนายน 2563   

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,16:31   อ่าน 100 ครั้ง