ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่16 มิ.ย.  เวลา 13.30 น. ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


เพื่อนำเสนอขัอมูลและภาพถ่ายเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563


ซึ่งที่ประชุมดังกล่าว ได้เห็นชอบในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

 

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,10:22   อ่าน 19 ครั้ง