ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมและลดการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) และโรคติดเชื้อโรคระบาดอื่นๆ

วันที่ 18 มิถุนายน เวลา13.30 ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบเจลแอลกอฮอล์, สเปรย์แอลกอฮอล์ จากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้งานพยาบาลของโรงเรียนได้นำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง นักเรียน, บุคลากร และผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน

จากนั้น เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุง ทั่วบริเวณของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) และโรคติดเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ตามแผนรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ (โรคไข้เลือดออก, โรคไวรัสซิกา, โรคไข้ปวดข้อยุงลาย) โรคติดเชื้อ และโรคระบาดในโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อนเปิดเทอม)

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,10:32   อ่าน 31 ครั้ง