ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นำบุคลากรร่วมกันผลิตฉากกั้นปัองกันโรคโควิด19

ฝีมือบุคลากร Ubnss !

ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นำบุคลากรร่วมกันผลิตฉากกั้นปัองกันโรคโควิด19

เตรียมนำไปใช้ในโรงอาหาร ห้องเรียน สำนักงาน และสถานที่อื่นๆในโรงเรียนเพื่อช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียน

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 360 ครั้ง