ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รายงานตัว-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

วันที่ 20-21 มิ.ย. เวลา 06.00-10.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดให้นักเรียนรายงานตัว เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 พร้อมปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

จากนั้นเวลา 10.00น. ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราธานี เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนในการดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ ด้วยการพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รวมถึงได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุทธิวัฒน์ ขุมเงิน นายแพทย์ชำนาญการ  และ  ร.ต.อ.หญิงราตรี พลาศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง, นักเรียน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกันที่ถูกวิธี พร้อมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสาธิตวิธีล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ช่วง 12.00น. คณะครูที่ปรึกษา ครูเวรประจำวัน ได้นำนักเเรียนรับประทานอาหารที่โรงอาหาร ก่อนที่เวลา 13.00 น. ครูประจำชั้นหอ นำนักเรียนเข้าหอพักต่อไป


โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,11:03   อ่าน 1296 ครั้ง