ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (Physical Fitness Test) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อวัดระดับความสามารถของร่างกายหรือส่วนต่างของร่างกายที่ต้องการวัดเพื่อประเมินนะดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว และความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต


ซึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดเป็น 7 ฐานการทดสอบ ตาม แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย สำหรับเด็กไทย อายุ 7 - 18 ปี โดย รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต และคณะ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555 ได้แก่


1. ดัชนีมวลกาย(Body Mass Index: BMI) เพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกายในส่วนของปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกาย

2. การทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) เพื่อวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อขาและต้นขาด้านหลัง

3. ยืนกระโดดไกล (Standing Board Jump) เพื่อวัดความแข็งแรงและกำลังของกล้ามเนื้อขา

4. การทดสอบลุก-นั่ง 1 นาที (1 Minute Sit-Ups Test) เพื่อทดสอบความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อท้อง

5. ทดสอบดันพื้น 30 วินาที (30 second Push – Up Test) เพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อส่วนบนร่างกาย

6. วิ่งอ้อมหลัก (Zig-Zag Run) เพื่อวัดความคล่องแคล่วว่องไว

7. วิ่งระยะไกล (Distance Run Test) เพื่อวัดความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด


โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,09:18   อ่าน 669 ครั้ง