ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 วันแรก

วันที่1 ก.ค. เวลา 07.50 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 วันแรก จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดให้ มีการเว้นระยะห่างของนักเรียนแต่ละคนไม่น้อยกว่า 1 เมตร, สวมหน้ากากใสป้องกันละอองเชื้อโรค (Faceshield) ที่โรงเรียนแจกให้

โดย ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทกับนักเรียนเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนรอบด้าน ความพยายามของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รับสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด

ให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนเอง ทั้งการเรียนวิชาสามัญ ฝึกซ้อมกีฬา มีวินัยอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน และปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,09:05   อ่าน 78 ครั้ง