ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ไหว้พระวันเสาร์ ครั้งที่4 ปีการศึกษา2563
 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 - 20.30 น. ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี​ มอบหมาย งานกิจกรรมและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน จัด กิจกรรมสวดมนต์​ไหว้พระวันเสาร์ ณ สนามกีฬาอเนกประงสงค์ 
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,10:39   อ่าน 62 ครั้ง