ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทัศนศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้า

วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 07.45-18.00 น. ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบราชธานี มอบหมายคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เดินทางทัศนศึกษาดูงาน การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ ที่ วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม และการผลิตกระแสไฟฟ้าทุ่นลอยน้ำ-โซล่าเซลล์ ที่ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,09:13   อ่าน 54 ครั้ง