ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้า
วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 07.45 -18.00 น. ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบราชธานี มอบหมายคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เดินทางทัศนศึกษาดูงาน การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ ที่ วัดป่าศรีแสงธรรม, โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม และการผลิตกระแสไฟฟ้าทุ่นลอยน้ำ-โซล่าเซลล์ ที่ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,10:19   อ่าน 73 ครั้ง