ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับชาติ ระดับ1(ขั้นพื้นฐาน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ National Program Level1

วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับชาติ ระดับ1(ขั้นพื้นฐาน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ National Program Level1 ที่ ห้องประชุม Ubnss3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร. ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะวิทยากรจากสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม 37 คน จากจังหวัดต่างๆทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโคงการได้ฝึกปฏิบัติและรู้ถึงวิธีการฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง 3.เพื่อให้ผู้ร่วมรับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมนักกีฬาให้เป็นตัวแทนจังหวัดและเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไป


โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,13:21   อ่าน 506 ครั้ง