ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและด้านวิชาการ ระหว่าง ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กับ นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชก
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและพนักงานราชการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและด้านวิชาการ ระหว่าง ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กับ นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) ณ ห้องประชุม UBNSS 2
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,14:57   อ่าน 89 ครั้ง