ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565
         ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบ ตลอดจนการดูแลนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,19:57   อ่าน 376 ครั้ง