ภาพกิจกรรม
31/10/2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
นายวรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ครูวิชาการ ครูสอนวิชากีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนกีฬา ผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิดและข้อแนะนำให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมทักษะและศักยภาพของนักเรียนให้ดีขึ้นรวมถึงการพัฒนานักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีให้มีผลงานไปสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,10:54   อ่าน 65 ครั้ง