ภาพกิจกรรม
27/12/2565 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม UBNSS 2
โดยมีพลเอกนิรุทธ เกตุสิริ ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,09:55   อ่าน 46 ครั้ง