ภาพกิจกรรม
30/4-2/5/2566 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
สิบเอกวรเชษฐ์  หมัดอะดั้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมาย ดร.รัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและคณะครูอาจารย์ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยของนักเรียนก่อนเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,14:53   อ่าน 27 ครั้ง