ภาพกิจกรรม
15/5/66 การสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันจันทร์ที่15 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น.
สิบเอก วรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นางรัชณีวรรณ์ สันตะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์
ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และ เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล ณ ห้องประชุม UBNSS4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,10:45   อ่าน 26 ครั้ง