ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน " ตลาดนัดสีเขียวและตลาดประชารัฐ " ระหว่างเดือนมีนาคม -ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์...

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน " ตลาดนัดสีเขียวและตลาดประชารัฐ " ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 กำหนดจัดงานเดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน คือทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และที่ 2 ของทุกเดือน ระหว่างเวลา 15.00 น. - 19.00 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ( เก่า ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย และสินค้าอินทรีย์ ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

 

ภายในงานดังกล่าว ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้ ขนมหวาน อาหารแปรรูป อาหารพื้นบ้าน เสื้อผ้าฝ้ายและสิ่งทอ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ต่าง ๆ ฯลฯ

 

จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้บริโภค ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับกลุ่มผู้ผลิตที่สนใจนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายในงาน " ตลาดนัดสีเขียวและตลาดประชารัฐ " ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 - 254855 และ 045 - 244771 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                   ฝากข่าวประชาสัมพันธ์...

                                                          จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 892 ครั้ง