ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
8/8/59 สรุปเหรียญกีฬา มวยสากล ในมหกรรมกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 "สามมุขเกมส์"

สรุปเหรียญกีฬา มวยสากล ในมหกรรมกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

“ สามมุขเกมส์ ”

 

ได้ เหรียญทอง 7 เหรียญ จาก

1.รุ่น 38 ก.ก. ด.ญ.จุฑามาศ ทานุกรม อายุ 14 ปี

2.รุ่น 40 ก.ก. ด.ญ.ผ่องมณี อุดมคำ อายุ 14 ปี

3.รุ่น 44 ก.ก. ด.ญ.เมขลา จันทะกลม อายุ 14 ปี

4.รุ่น 48 ก.ก. ด.ญ.ดวงกมล กลมดี อายุ 14 ปี

5.รุ่น 52 ก.ก. ด.ช.ธนวัฒน์ ศรีจันทร์ อายุ 14 ปี

6.รุ่น 46 ก.ก. นายนายธนันท์ชัย จรูญภักดิ์ อายุ 16 ปี

7.รุ่น 64 ก.ก. นายณัฐศักดิ์ ทองแดง อายุ 16 ปี

 

ได้ เหรียญเงิน 5 เหรียญ จาก

1รุ่น 52 ก.ก. ด.ญ.ปานเพชร ปุริวงศ์ อายุ 14 ปี

2.รุ่น 60 ก.ก. ด.ช.รัชฏาพร วรรณรัตน์ อายุ 18 ปี

3.รุ่น 56 ก.ก. นายถิรมนัส อุกาพรม อายุ 18 ปี

4.รุ่น 60 ก.ก. นายพอเจตน ์พงษ์จงมิตร อายุ 18 ปี

5.รุ่น 69 ก.ก. นายประภาส นาคำมูล อายุ 18 ปี

 

ได้ เหรียญทองแดง 8 เหรียญ จาก

1รุ่น 38 ก.ก. นายณัฐพงษ์ ณีระจันทร์ อายุ 14 ปี

2.รุ่น 50 ก.ก. ด.ช.สถาพร สะอาด อายุ 14 ปี

3.รุ่น 44 ก.ก. ด.ช.อภิเดช บุดดี อายุ 14 ปี

4.รุ่น 49 ก.ก. นายสุเทพ อินทะมาตย์ อายุ 16 ปี

5.รุ่น 52 ก.ก. นายสถาพร  มณีกัญญ์ อายุ 16 ปี

6.รุ่น 45 ก.ก. น.ส.เกตุมณี ชะสิงห์ อายุ 18 ปี

7.รุ่น 49 ก.ก. นายธนกร ทวีแสง อายุ 18 ปี

8.รุ่น 64 ก.ก. นายนิธิพงษ ์แจ่มสกุล อายุ 18 ปี

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2559,10:35   อ่าน 384 ครั้ง