ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง เดือน เม.ย.2566 (อ่าน 84) 02 พ.ค. 66
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2566 (อ่าน 65) 02 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 400) 10 มี.ค. 66
รายงานงบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 173) 03 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566 (สอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน และตรวจสุขภาพ) (อ่าน 267) 23 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ (อ่าน 228) 15 ก.พ. 66
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 (อ่าน 230) 08 ก.พ. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 469) 08 ก.พ. 66
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ซักรีด (อ่าน 242) 31 ม.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 210) 27 ม.ค. 66
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ (อ่าน 208) 25 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ซักรีด (อ่าน 218) 19 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 296) 13 ม.ค. 66
รายงานงบเดือน ธ.ค.2565 (อ่าน 208) 04 ม.ค. 66
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ พ.ศ. 2566 (อ่าน 242) 03 ม.ค. 66
แก้ไขประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566 (อ่าน 436) 07 ธ.ค. 65
รายงานงบเดือน พ.ย.2565 (อ่าน 252) 07 ธ.ค. 65
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1148) 17 พ.ย. 65
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 280) 07 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 360) 28 ต.ค. 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ (อ่าน 358) 26 ต.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาฯ ปีงบ 2566 (ครั้งที่2) (อ่าน 346) 26 ต.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนกีฬา จ.อุบลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 343) 19 ต.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 (อ่าน 300) 11 ต.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (อ่าน 390) 10 ต.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 403) 28 ก.ย. 65
รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 315) 15 ก.ย. 65
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครผู้ฝึกสอนกีฬาและครูวิชาสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 522) 14 ก.ย. 65
รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 393) 11 ส.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 394) 11 ส.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 379) 11 ส.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2565 (อ่าน 368) 11 ส.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2565 (อ่าน 328) 11 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์มีหลังคา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 815) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมรอดโพธิ์ทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 722) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โรงเรียนกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 696) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมรอดโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 706) 09 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 680) 09 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์มีหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 717) 07 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียน (อ่าน 764) 25 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน (อ่าน 798) 23 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมเซปักตะกร้อ (อ่าน 759) 23 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมคาราเต้โด (อ่าน 800) 23 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน (อ่าน 764) 19 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 2929) 12 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2727) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมเซปักตะกร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2704) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมส์คาราเต้โด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2721) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 2720) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนน (อ่าน 2764) 10 มี.ค. 65